Tot mechanische voorbehandelingen behoren slijpen, borstelen en polijsten. Deze bewerkingen vinden in het algemeen plaats op zichtbare en bereikbare vlakken en resulteren in verfraaiing van het aluminiumoppervlak. In tegenstelling tot andere oppervlaktebehandelingen blijft dit fraaie uiterlijk na het anodiseren zichtbaar en bepaalt het in sterke mate de esthetische kwaliteit van het geanodiseerde product.

Voorbehandelingen

In tegenstelling tot andere oppervlaktebehandelingen blijft dit fraaie uiterlijk na het anodiseren zichtbaar en bepaalt het in sterke mate de esthetische kwaliteit van het geanodiseerde product. Toch vindt toepassing van mechanisch voorbewerken van te anodiseren aluminium slechts op beperkte schaal plaats. In de architectuur bijvoorbeeld wordt het meeste aluminium zonder enige voorbewerking geanodiseerd. Alleen gedeelten waaraan men hoge esthetische eisen stelt, denk aan ingangspartijen van grote gebouwen, etalages en belangrijke elementen binnenshuis, worden geslepen, geborsteld of gepolijst.

Voordelen

  • Fraai uiterlijk met behoud van metaalkarakter
  • Hoge reflectie voor “cool buildings”
  • Duurzaam, corrosiebestendig en kleurecht
  • 80 Jaar LCA (verwachte levensduur)
  • 20 Jaar garantie 20 mu QUALANOD
  • 40 Jaar garantie 25 mu BS3987
  • Vergt zeer weinig onderhoud
  • Uitstekend te recyclen “Cradle to Cradle”
  • Opnieuw kleur geven “Circulaire Economie”